DERMAL FILLERS

OM BEHANDLING

Dermal Filler är en behandling utan kirurgiskt ingrepp som syftar till att återställa eller öka volymen av vävnad eller reparera brister som förvärvats under hela livet. Denna behandling används för korrigering av djupa linjer och rynkor, ansiktsveck, ärr, svullnad av läppar och förbättra ansiktet kontur.

”Det är viktigt att veta att fillers inte är permanent! Om du väljer att inte genomgå en ny behandling, kommer ditt utseende återgå till sitt ursprungliga skick. Rynkor och ärr kommer tillbaka och läpparna förlorar volym”

HUR UTFÖRS INGREPPET?
Fyllmedlet injiceras i huden genom tunna specialnålar eller kanyler. Topisk anestesi (bedövningssalva på huden) kan använda för att minimera obehag om så önskas. Behandlaren kommer först att markera punkter i ansiktet med en penna för att indikera var insprutning av fyllning ska ske.

HUR LÄNGE VARAR BEHANDLINGEN?
De material som används för dermal fyllning (fillers) har tillfällig effekt, vanligtvis varar de i 6 till 12 månader men det varierar från person till person.

DETTA BÖR DU TÄNKA PÅ
Kontrollera förpackningen för att se vad som tillämpas – det är viktigt att inte blanda produkter. Undvik att göra fillers på en klinik och upprepa det med en annan utan att veta vad som gjordes. Var försiktig med mycket låga priser

ÅTERHÄMTNING
Det blir i princip ingen påverkan på ditt dagliga liv i samband med fillerbehandlingen. Du kan återuppta de flesta aktiviteter omedelbart. Tänk på att inte gnida det behandlade området så att fyllnadsmaterialet hinner stabilisera sig på sin plats. Det kommer sannolikt att finnas en viss svullnad och/eller blåmärken som dock försvinner inom några dagar.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR
Antikroppar, eller avvisande av fyllnadsmaterialet, kan minska effekten av framtida injektioner. Asymmetri, Blödning, Blåmärken, Infektion vid injektionsstället, Klåda, Migration av fyllnadsmaterial bort från den ursprungliga platsen, Nekros (hud död), Rodnad, Hudutslag , Hudkänslighet, Svullnad, Tillfällig förlamning av ansikts muskler.

PRISER