FILLERS INSTITUTE EDUCATION

OM EDUCATION

Är det dags att ta nästa steg i karriären?

Fillersinstitute Educations erfarna medarbetare erbjuder heltäckande utbildningar i fillersinjektioner för tandläkare, läkare och sjuksköterskor. Med Fillers spetskompetens inom estetiska behandlingar kan du vara säker på att få säkra, noggranna och utförliga kunskaper inom injektionsbehandlingar.

I avsnitten nedan kommer vi att gå igenom kursernas upplägg, vad du kan förvänta dig av en kurs, praktisk information, behörighetskrav och mycket mer.

Allmänt om injektionsutbildningar hos Fillers Education

Kurserna hos Fillers Education varvar teori och praktik för att ge dig en holistisk bild av hur fillersbehandlingar går till, hur resultaten ser ut och vad både du och din patient kan förvänta er. Därför är kurserna uppdelade i en teoretisk och en praktisk del, där respektive del är uppdelat i pedagogiska moment som tryggt vägleder dig genom utbildningen.

Vad ingår i kurserna?

Förutom en insikt i historien kring fillersbehandlingar tar vi en titt på dagens marknad och efterfrågan innan vi går närmare in på vad du behöver veta för att utföra säkra behandlingar. Momenten inkluderar allt från ansiktets anatomi och hudens förändring, typer av behandlingar och olika injektionstekniker till hur du bäst bemöter kunden, vilka komplikationer du kan stöta på och så kallad hyalase – borttagning av injicerade fillers.

Den teoretiska delen omfattar även relevanta lagar och regler som du behöver känna till, såsom lämpliga försäkringar och tillstånd, vilka regelverk som gäller, hur du anmäler hantering av farligt avfall och mycket mer. Vi går också igenom hur du använder vass respektive trubbig kanyl, samt för- och nackdelar med respektive metod.

De praktiska momenten sker under noggrann handledning; du får öva på riktiga modeller och lär dig grundläggande metoder för att behandla bland annat:

– läppar
– nasolabiala veck
– sura mungipor
– marionettlinjer
– rökrynkor
– och mycket mer

Kursavgiften inkluderar modell (om du inte har en vän som vill vara modell för, examinationscertifikat, lunch och fika.

Kursupplägg

Vi inleder kursen med den teoretiska delen. Efter en inledande presentation fördjupar vi oss i de anatomiska aspekterna, innan vi ger information och historia om de ingredienser som används samt belyser säkerhet och risker. Här diskuterar vi också hur du kan lägga upp dina konsultationer, hur du sköter journalföringen och hur du bör tänka när du bemöter dina patienter. Allt kursmaterial, inklusive anteckningsmaterial och samtyckesblanketter tillhandahålls av oss på Fillers Education.

Efter en gemensam lunch fokuserar vi istället på de praktiska momenten. Våra certifierade och legitimerade behandlare demonstrerar relevanta tekniker på olika patienter och visar hur du går tillväga för att åstadkomma naturliga, fräscha resultat. Därefter blir det din tur; du övar på en av våra modeller och innan dagen är slut ska du ha behandlat minst två modeller.

Dagen avslutas med en gemensam sammanfattning, då du också kan få svar på eventuella frågor.

Vad sker efter genomförd kurs?

När du har certifikatet i handen kan du sätta igång att jobba direkt. Behöver du hjälp att komma igång stöttar Fillersinstitute dig, det är bara hör av dig!

Behörighet

För att delta i fillerskurser och injektionskurser hos Fillersinstitute Education behöver du antingen vara legitimerad sjuksköterska, läkare eller tandläkare. Har du några frågor kring behörighet kan du kontakta oss här.

Frågor?

Om du undrar något som inte täcks i avsnitten ovan är du mer än välkommen att höra av dig till oss. Vi svarar så snart vi har möjlighet!

PRISER