Integritetspolicy

Integritetspolicy (Gäller från och med 2018-05-25)

2018-05-25 ersätts personuppgiftslagen (PUL) med den nya dataskyddsförordningen, GDPR.
För dig betyder det ökad säkerhet och trygghet när det gäller hanteringen av dina personuppgifter.

Fillers Institute respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi vill vara helt öppna, både hur vi arbetar och hur vi hanterar den information som vi samlar in om våra besökare och vi kommer hantera den på ett säkert sätt.

I vår policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar eller kan komma att samla in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Fillers Institute org. 556943-8566 är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter och cookies

Till personuppgifter räknas allt som kan identifiera dig personligen; namn, adress, personnummer, e-mail osv.

Vid sidan av personuppgifter finns även cookies. Cookies är små filer som skickas till din dator via webbläsaren (om du inte stängt av cookies) när du besöker en webbplats. Deras funktion är att samla information om hur en besökare använder en webbplats, ofta för att kunna erbjuda anpassat innehåll. Datainspektionen har inte beslutat om cookies räknas till personuppgifter eller ej. Även om cookies inte juridiskt sett innefattas av Dataskyddslagen om personuppgifter så är vår ambition att behandla dem likadant. Se mer under vår ”Cookie Policy”.

Personuppgifter vi samlar in

Vi inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer och e-postadress. Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård. För att säkra betalning m.m. kan vi också använda oss av uppgifter som vi hämtar hos kreditbedömningsregister såsom UC. I begränsad omfattning från våra samarbetspartners för att kunna ge dig relevanta erbjudanden.

Vi registrerar, eller kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med:

 1. När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på vår webbplats.
 2. Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.
 3. Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller vår kundklubb.
 4. Vid anmälan till våra event.
 5. Vid besök på vår internetbutik.
 6. När du använder vår bokningstjänst f.n. BokaDirekt.
 7. Vid fysiska möten, rådgivning/konsultation och behandlingar i t.ex vår klinik eller på events kan vi även spara medicinska och demografiska data nödvändiga för behandling liksom andra personliga preferenser och kommunikation för att kunna ge dig en högre service grad.
 8. Vid betalningar
 9. Ditt besök på våra webbplatser inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.
 10. Om du lämnar recensioner, återkoppling eller ställer frågor om tjänster och produkter på vår webbsida eller annat sätt t.ex via epost sparar vi de kontaktuppgifter du lämnar i syfte att kunna kontakta dig och besvara dina frågor.

 

Exempel på vad som händer vid besök på vår webplats:

 • Vi spårar din webbaktivitet och kan komma att använda den i marknadföringssyfte.
 • Vi samlar in personuppgifter vid särskilda tillfällen för information, marknadsföringskommunikation och kundkommunikation.
 • Vi behandlar angivna personuppgifter genom att skicka in dem i integrerade system
 • Vi sparar personuppgifter i vårt system för marknadsanalys
 • Vi utför automatisk profilering baserat på webbaktivitet, och din profil kan användas i marknadssyfte

Hur vi använder insamlad information

Vi behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 1. För att uppfylla lagliga krav och avtal inklusive betalningshantering
 2. Rekommendera och bestämma lämplighet för behandlingar och produkter
 3. För att fullgöra bokningar och leverera berörd tjänst/produkt samt tillhandahålla eventuella tävlingsvinster.
 4. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev men även för att bygga en relation så att du kan känna dig så trygg som möjligt vid behandlingstället.
 5. Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
 6. För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
 7. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
 8. För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 9. Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 10. För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, push eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss;
 11. För att kontakta dig via SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 12. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
 13. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats för att förbättra din användarupplevelse genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;
 14. Andra allmänna affärsändamål, som interna marknadsföringsstudier och demografiska undersökningar och för att mäta effektiviteten i reklamkampanjer, för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter och system.
 15. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

Insamling med samtycke

Genom att du fyller i ett samtyckesformulär på hemsidan eller via länk i t.ex epost eller annat fysiskt eller elektroniskt formulär samtycker du till att dina personuppgifter (ex. ditt namn, telefonnummer och e-postadress) får användas i marknadsföringssyfte för våra erbjudanden som visas på hemsidan.

Vi samlar även in din IP-adress, geografisk position och intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig.

När du besöker vår hemsida samtycker du även till att vi får lägga cookies, både så kallad förstaparts och tredjeparts cookies på din dator. Sådana cookies följer dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Fillers Institute kan i begränsad omfattning komma att dela med sig av dina uppgifter till våra samarbetspartners. Dessa samarbetspartners återfinns inom följande områden, vilka på ett naturligt sätt relaterar till våra egna produkter, primärt; skönhetsvård, välbefinnande och livsstil.

Vi kommer att samarbeta endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Rättslig grund och lagring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer vi att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om vi använder oss av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, se nedan ” Så kontaktar du oss”

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år (grund för detta är berättigat intresse och tiden motiveras av den relativt långa cykeln för våra behandlingar). Viss information kan behållas längre då det krävs pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Vi kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas eller påpeka om du anser att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt genom att kontakta oss, se nedan, ”Så kontaktar du oss”. Du har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post och SMS som vi skickar dig.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Fillers Institute saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser och kan därför inte heller ansvaraför dess innehåll. Fillers Institute ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Ändringar/justeringar i policyn

Fillers Institute har rätt att göra ändringar i integritetspolicyn. Om några väsentliga ändringar görs i integritetspolicyn informerar vi om detta i god tid innan ändringarna sker.

Så här kontaktar du oss

För att kontakta oss rörande dina personuppgifter behöver du bara maila oss på: info@fillersinstitute.se