Behandling av armsvett med Botox

Behandling av armsvett med Botox, Kraftig svettning som inte beror på någon sjukdom, läkemedel, stress eller nervositet kallas Primär Hyperhidros och är ett sjukligt tillstånd i svettkörtlarna vilka producerar onormalt mycket svett under påverkan av en signalsubstans (=Acetylcholin).

Överproduktionen av svett kan drabba armhålor, handflator eller fotsulor. Tillståndet som inte är ovanligt påverkar oftast ens vardag på ett eller annat sätt och orsakar i många fall betydande nedsättning av ens sociala umgänge och i några fall även en inskränkning i ens arbetsuppgifter.

Många som drabbas upplever därför tillståndet både besvärligt och generande med nedsatt livskvalité som följd. Diagnosen säkerställs genom sk svettest för att avgöra graden av översvettning. Tillståndet behandlas väldigt effektivt med Botox, läkemedlet (=Botox) som är godkänt sedan 2003 för denna indikation hämmar svettproduktionen genom att blockera signalen mellan nerv och svettkörtel.

Effekten av en behandling kvarstår mellan 6-8månader. Behandlingen som genomförs i lokal bedövning av vår specialistläkare har inga direkta eller indirekta bieffekter och påverkar tex inte kroppens renings- eller kylfunktion.

Vill du boka behandling av armsvett med Botox? Boka en behandling!

Var god, dela detta:

Läs mer: